Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


 

Hakkında

     

     Şehirler de insanlar gibi hafızalara sahiptir. Onu diri tutar, ona hayatiyet kazandırır, onun geçmişle bağını kurar, onu geleceğe hazırlar. Hafızası olmayan insanın yaşaması ne kadar mümkünse, hafızası olmayan şehirlerin yaşaması ancak o kadar mümkündür.

        Binlerce yıllık geçmişi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrin hafızasını canlı tutabilmek amacıyla oluşturulan arşivden kaynak belirtmek suretiyle görsellerin filigransız orijinal boyutundan faydalanma imkânı mevcuttur. Arşive Erzurum ile ilgili geçmiş yıllara ait fotoğraf, belge vb. dokümanlar konusunda katkı sağlayabilirsiniz. 

 

      Faydalanılan Kaynaklar

  • Kurum ve Vakıf Arşivleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü, MEB Eğitim Bilişim Ağı, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, ERVAK, Nenehatun Kız Lisesi, Gazi İlk Okulu, Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA)
  • 1960’lı yıllarda tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren Harika ve Kemali SÖYLEMEZOĞLU çifti 
  • Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim ÜLGEN 
  • Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs proje mimarı Hayati TABANLIOĞLU 
  • Erzurum’un eski fotoğrafçıları: Fuat SEVAL (Foto Fuat), Foto Ses, Foto Reşat, Foto Ressam, Foto Yılmaz 
  • Eski Erzurum Fotoğrafları Gurubu ( Alparslan KOTAN, Bilge Seval ALAKUŞTEKİN, İbrahim Ata SEVAL, Metin DİLER, Murat ERTAŞ, Murat Türker TÜFEKÇİ, Muzaffer TAŞYÜREK,  Naci PÜSKÜLCÜ, Neslihan Arzu KETECİ ) 
  • Eski Türkiye Fotoğrafları Gurubu
  • Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU arşivi

       Ayrıca katkıda bulunan ismini unuttuğumuz veya hatırlayamadığımız kişi ve kurumlar ile yazılım konusunda desteğinden dolayı                      Yaşar Nuri AKAN'a teşekkür ederiz.

 

                                                                                                                                      İletişim : info@erzurumarsivi.com