Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


 

Hakkımızda

     

     Şehirler de insanlar gibi hafızalara sahiptir. Onu diri tutar, ona hayatiyet kazandırır, onun geçmişle bağını kurar, onu geleceğe hazırlar. Hafızası olmayan insanın yaşaması ne kadar mümkünse, hafızası olmayan şehirlerin yaşaması ancak o kadar mümkündür.

        Binlerce yıllık geçmişi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrin hafızasını canlı tutabilmek amacıyla oluşturulan arşivimizden kaynak belirtmek suretiyle görsellerin filigransız orijinal boyutundan faydalanma imkânı mevcuttur. Arşivimize Erzurum ile ilgili geçmiş yıllarla ait fotoğraf, belge vb. dokümanlar konusunda katkı sağlayabilirsiniz. 

 

      Faydalanılan Kaynaklar

  • Kurum ve Vakıf Arşivleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Ağı – ERVAK - Nenehatun Kız Lisesi - Gazi İlk Okulu
  • 1960’lı yıllarda tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren Harika ve Kemali SÖYLEMEZOĞLU çifti 
  • Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim ÜLGEN 
  • Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs proje mimarı Hayati TABANLIOĞLU 
  • Erzurum’un eski fotoğrafçıları: Fuat SEVAL (Foto Fuat), Foto Şerif, Foto Ses, Foto Reşat, Foto Ressam, Foto Yılmaz 
  • Eski Erzurum Fotoğrafları Gurubu ( Muzaffer TAŞYÜREK, Bilge Seval ALAKUŞTEKİN, Murat Türker TÜFEKÇİ, Metin DİLER, İbrahim Ata SEVAL, Alparslan KOTAN, Murat ERTAŞ, Neslihan Arzu KETECİ, Naci PÜSKÜLCÜ ) 
  • Eski Türkiye Fotoğrafları Gurubu

      Ayrıca katkıda bulunan ismini unuttuğumuz veya hatırlayamadığımız kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

 

                                                                                                                                      İletişim : info@erzurumarsivi.com