" Biz Erzurum'a gittiğimiz zaman ne istikametimiz ve ne de milli bir kanaatimiz yoktu. Erzurum bize istikamet gösterdi, vatanperverlik telkin etti. "


Rauf Orbay


Şehirlerde insanlar gibi hafızalara sahiptir. Onu diri tutar, ona hayatiyet kazandırır, onun geçmişle bağını kurar, onu geleceğe hazırlar. Hafızası olmayan insanın yaşaması ne kadar mümkünse, hafızası olmayan şehirlerin yaşaması ancak o kadar mümkündür. Binlerce yıllık geçmişi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrin hafızasını canlı tutabilmek amacıyla oluşturulan arşivden kaynak belirtmek suretiyle görsellerin filigransız orijinal boyutundan faydalanma imkânı mevcuttur. Arşive Erzurum ile ilgili geçmiş yıllara ait fotoğraf, belge vb.dokümanlar konusunda katkı sağlayabilirsiniz. 


Faydalanılan Kaynaklar

Kurum ve Vakıf Arşivleri: Vakıflar Genel Müdürlüğü, MEB Eğitim Bilişim Ağı, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, ERVAK, Nenehatun Kız Lisesi, Gazi İlk Okulu, Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA)

1960’lı yıllarda tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren Harika ve Kemali SÖYLEMEZOĞLU çifti

Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim ÜLGEN

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs proje mimarı Hayati TABANLIOĞLU

Erzurum’un eski fotoğrafçıları: Fuat SEVAL (Foto Fuat), Foto Ses, Foto Reşat, Foto Ressam, Foto Yılmaz

Eski Erzurum Fotoğrafları Gurubu ( Alparslan KOTAN, Bilge Seval ALAKUŞTEKİN, İbrahim Ata SEVAL, Metin DİLER, Murat ERTAŞ,

Murat Türker TÜFEKÇİ, Muzaffer TAŞYÜREK, Naci PÜSKÜLCÜ, Neslihan Arzu KETECİ )

Eski Türkiye Fotoğrafları Gurubu

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU arşivi


Ayrıca katkıda bulunan ismini unuttuğumuz veya hatırlayamadığımız kişi ve kurumlar ile yazılım konusunda desteğinden dolayı Yaşar Nuri AKAN'a teşekkür ederiz.

Web tasarım ve programlama Murat Türker TÜFEKÇİ