” Biz Erzurum’a gittiğimiz zaman ne istikametimiz ve ne de milli bir kanaatimiz yoktu.                                                                                    Erzurum bize istikamet gösterdi, vatanperverlik telkin etti. ”                                                                                                                                                       Rauf Orbay

           Şehirlerde insanlar gibi hafızalara sahiptir. Onu diri tutar, ona hayatiyet kazandırır, onun geçmişle bağını kurar, onu geleceğe hazırlar. Hafızası olmayan insanın yaşaması ne kadar mümkünse, hafızası olmayan şehirlerin yaşaması ancak o kadar mümkündür. Binlerce yıllık geçmişi ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu kadim şehrin hafızasını canlı tutabilmek amacıyla oluşturulan arşivden kaynak belirtmek suretiyle görsellerin filigransız orijinal boyutundan faydalanma imkânı mevcuttur. Arşive Erzurum ile ilgili geçmiş yıllara ait fotoğraf, belge vb. dokümanlar konusunda katkı sağlayabilirsiniz.

Faydalanılan Kurum, Vakıf ve Şahıs Arşivleri:

           Vakıflar Genel Müdürlüğü, MEB Eğitim Bilişim Ağı, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, ERVAK, Nene hatun Kız Lisesi, Gazi İlk Okulu, Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA), 1960’lı yıllarda tarihi eserlerin restorasyonunu gerçekleştiren Harika ve Kemali SÖYLEMEZOĞLU çifti, Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim ÜLGEN, Mimar Hüsrev TAYLA, Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs proje mimarı Hayati TABANLIOĞLU, Erzurum’un eski fotoğrafçıları: Fuat SEVAL (Foto Fuat), Foto Ses, Foto Reşat, Foto Ressam, Foto Yılmaz, Eski Erzurum Fotoğrafları Gurubu (Alparslan KOTAN, Bilge Seval ALAKUŞTEKİN, İbrahim Ata SEVAL, Metin DİLER, Murat ERTAŞ, Murat Türker TÜFEKÇİ, Muzaffer TAŞYÜREK, Naci PÜSKÜLCÜ, Neslihan Arzu KETECİ), Eski Türkiye Fotoğrafları Gurubu, Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU

          Bu sitenin faaliyetini sürdürmesine destek sağlayan İl Müdürü Cemal ALMAZ nezdinde  Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, ayrıca arşivimize katkıda bulunan ismini unuttuğumuz veya hatırlayamadığımız kurum ve kişilere teşekkür ederiz.

Web tasarım ve programlama Murat Türker TÜFEKÇİ